Folk-Up!

FESTIWAL MUZYKI FOLKOWEJ

FOLK-UP!

Do IV Edycji pozostało

Już niedługo się widzimy!
  • 00Dni
  • 00Godzin
  • 00Minut
  • 00Sekund

Folk-Up! FESTIWAL

„Folk-Up!” Festiwal Muzyki Folkowej swój debiut miał w sierpniu 2021 roku w Łodygowicach.

Ideą Festiwalu jest zorganizowanie przestrzeni i miejsca dla ludzi grających, śpiewających (młodzieży, dorosłych), nie tylko muzykę folkową, ale także muzykę inspirowaną tym nurtem.

Pomysłodawcami Folk-Up! Festiwalu Muzyki Folkowej byli Brygida Sordyl i Maciej Ormaniec, przy ogromnym wsparciu przyjaciół z Zespołu Chwila, BREE oraz Kapeli PoPieronie.

„Folk-Up!” Festiwal Muzyki Folkowej 2024

„Folk-Up!”, to miejsce i przestrzeń dająca dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwość twórczego spojrzenia na muzykę tradycyjną. Festiwal odbywa się na dwóch płaszczyznach, pierwszej edukacyjnej, podczas której odbywają się m.in.: warsztaty interdyscyplinarne, edukacyjno-artystyczne, spotkania z mistrzami tradycji, rozmowy o szeroko pojętej muzyce oraz drugiej artystycznej, gdzie swoje miejsce mają koncerty, potańcówki, folk-session, pokazy, wystawy itp. Wydarzenia te są impulsem do twórczego i odważnego działania w zakresie muzyki, jej przekazu i kontynuacji zarówno w warstwie tradycyjnej jak i współczesnej.

WARSZTATY - dla młodzieży i dorosłych.

Podczas tego wydarzenia odbywają się m.in.: warsztaty interdyscyplinarne, edukacyjno-artystyczne, rzemieślnicze, spotkania z mistrzami tradycji, rozmowy o szeroko pojętej muzyce. Są one impulsem do twórczego i otwartego działania interdyscyplinarnego w zakresie muzyki. Poprzez transmisję tej unikatowej wiedzy i umiejętności, uczestnicy stają się otwarci na samodzielne tworzenie muzyki folkowej poprzez eksperymentowanie i łączenie muzyki tradycyjnej w autentycznym wydaniu z innymi gatunkami. 

Podczas warsztatów kadra instruktorska będzie zwracać szczególną uwagę na zespołowość, aspekty funkcjonowania w grupie, wymianę przejrzystych komunikatów/informacji między muzykami, spisywanie form utworów, nazywanie/definiowanie najważniejszych środków wyrazowych w muzyce, próby z profesjonalnym zapleczem technicznym i doświadczonym realizatorem dźwięku.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Koncerty, potańcówki, i folk session’s mają na celu integrację środowiska lokalnego, jak również wszystkich uczestników Festiwalu: warsztatowiczów, instruktorów, wolontariuszy, organizatorów, a także zgromadzonej publiczności. Każdy dzień Festiwalu jest świetną okazją do posłuchania muzyki opartej na źródłach i lokalnej tradycji, poznania się, wymiany doświadczeń, przełamania wstydu czy krępacji, a czas ten stwarza warunki do zaprezentowania muzyki na żywo z profesjonalnym zapleczem technicznym i realizatorem. Dzięki tym wydarzeniom każdy kolejny dzień warsztatowy rusza z nową pozytywną energią i zapasem motywacji.

Kluczowym elementem tych wydarzeń jest Koncert Finałowy, który każdorazowo jest zwieńczeniem całego wydarzenia. To tu zaprezentowane są umiejętności nabyte przez uczestników w postaci realnych dzieł i kompozycji muzycznych. Także w tym roku warsztatowicze będą mogli zaprezentować się przed szerokim gronem odbiorców w otoczeniu profesjonalnego zaplecza technicznego i doświadczonego realizatora dźwięku.

Podczas każdego z wydarzeń towarzyszących prezentują się artyści znani i mniej znani, jednak swoim kunsztem, doświadczeniem i profesjonalizmem uświetniają niebanalną muzyką folkową każdy z wieczorów.

Poprzednie edycje

Zobacz jak wyglądały wcześniejsze edycje Folk-Up! Festiwal oraz co się działo podczas tych wydarzeń.

Aktualności

Znajdziesz tutaj najnowsze informacje dotyczące obecnej oraz przyszłych edycji Folk-Up!