Folk-Up!

O nas

Folk-UP! Festiwal

O folk-up! festiwal

„Folk-Up!” Festiwal Muzyki Folkowej swój debiut miał w sierpniu 2021 roku w Łodygowicach.

Ideą Festiwalu jest zorganizowanie przestrzeni i miejsca dla ludzi grających, śpiewających (młodzieży, dorosłych), nie tylko muzykę folkową, ale także muzykę inspirowaną tym nurtem.

Pomysłodawcami Folk-Up! Festiwalu Muzyki Folkowej byli Brygida Sordyl i Maciej Ormaniec, przy ogromnym wsparciu przyjaciół z Zespołu Chwila, BREE oraz Kapeli PoPieronie.

„Folk-Up!” TO ludzie, pasja i muzyka

"Poprzez organizację Folk-Up!, pragniemy aktywnie włączyć się w tworzenie osadzonego w rzeczywistości modelu uczestnictwa w kulturze i popularyzacji zjawisk z zakresu kultury ludowej, opartego na podstawach świadomości własnej tożsamości kulturowej i szacunku dla różniących się od nas grup. Z jednej strony zależy nam na pokazaniu wartości ludowej tradycji i zachowaniu jej stylistyki, a z drugiej strony chcemy otworzyć zainteresowanych na odważne świadome łączenie jej z innymi gatunkami muzycznymi, adekwatnymi do szybko zmieniającej się rzeczywistości w świecie muzyki."
Maciej Ormaniec
Koordynator "Folk-Up!"
o Folk-Up! Festiwal - Brygida Sordyl
“Folk-Up!” to czas gdzie ludzie myślą i czują podobnie, gdzie można otworzyć się na nowe z poszanowaniem przeszłości, gdzie stare przenika się z nowym. W tym miejscu możemy tworzyć muzykę, teksty, a przede wszystkim przyjaźnie. Folk-Up! to w końcu pewna rzeczywistość, niejako stan umysłu, gdzie możemy współistnieć bez definicji i założonych ram, gdzie czujemy się wolni”.
Brygida Sordyl
Dyrektor "Folk-Up!"